Tổng hợp sách, giáo trình y học

1238

Tổng hợp sách, giáo trình y học

Hình ảnh Mô tả
1 Tiêu đề: Bài giảng sản khoa
Chuyên ngành: Sản
Tác giả:
Đơn vị: Đại học Y Hà Nội
Năm phát hành: 2005
2 Tiêu đề: Bệnh học lao
Chuyên ngành: Lao và bệnh phổi
Tác giả: GS.TS Trần Văn Sáng
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2007
 

3 Tiêu đề: Bệnh học ngoại – Phụ Y học cổ truyền
Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Trịnh – PGS.TS Lê Thị Hiền
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2008

4 Tiêu đề: Bệnh học nội khoa
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: Hồ Hoài Nam
Đơn vị: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Năm phát hành: 2001

5 Tiêu đề: Bệnh học nội khoa – Tập 2
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: BS. CKII. Doanh Thiêm Thuần
Đơn vị: Đại học Y Thái Nguyên
Năm phát hành: 2006

6 Tiêu đề: Bệnh học tim mạch
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: Phạm Nguyễn Vinh
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

7 Tiêu đề: Bệnh học và điều trị đông y
Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Tác giả: PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2007

8 Tiêu đề: Bệnh lý học nội khoa
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: PGS.TS. Huỳnh văn Minh
Đơn vị: Đại học Y Huế
Năm phát hành: 2006

9 Tiêu đề: Bệnh ung thư
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Bá Đức
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

10 Tiêu đề: Bộ bài giảng về mắt
Chuyên ngành: Mắt
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

11 Tiêu đề: Chăm sóc chấn thương
Chuyên ngành: Ngoại dã chiến
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

12 Tiêu đề: Chăm sóc và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân ung thư
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Bá Đức
Đơn vị: Đại học Y Hà nội
Năm phát hành: 2003

13 Tiêu đề: Chẩn đoán và điều trị đột quỵ
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2009

14 Tiêu đề: Di truyền y học
Chuyên ngành: Sinh học & Di truyền
Tác giả: GS.TS Trịnh Văn Bảo
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2008

15 Tiêu đề: Điều dưỡng cơ bản I
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Tác giả: ThS. Trần Thị Thuận
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2007

16 Tiêu đề: Điều dưỡng cơ bản II
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Tác giả: ThS. Trần Thị Thuận
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2007

17 Tiêu đề: Điều dưỡng nội – tập 2
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Tác giả: TS. Lê Văn An – TS. Hoàng Văn Ngoạn
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2008

18 Tiêu đề: Giáo trình dinh dưỡng người
Chuyên ngành: Dinh dưỡng
Tác giả: ThS Nguyễn Minh Thủy
Đơn vị: Đại học Y Cần Thơ
Năm phát hành: 2005

19 Tiêu đề: Giáo trình dược lý
Chuyên ngành: Dược lý
Tác giả:
Đơn vị: Đại học Y Hà Nội
Năm phát hành: 2007

20 Tiêu đề: Giáo trình hóa sinh
Chuyên ngành: Sinh hóa
Tác giả: Đỗ Quý Hai
Đơn vị: Đại học Huế
Năm phát hành: 2007

21 Tiêu đề: Giáo trình Nội khoa
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: Nguyễn Huy Dung
Đơn vị: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Năm phát hành: 2007

22 Tiêu đề: Giáo trình Sinh lý bệnh
Chuyên ngành: Sinh lý bệnh
Tác giả:
Đơn vị: Đại học Y Huế
Năm phát hành: 2005

23 Tiêu đề: giáo trình tai mũi họng
Chuyên ngành: Tai – Mũi – Họng
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Tư Thế
Đơn vị: Đại học y khoa Huế
Năm phát hành: 2006

24 Tiêu đề: giáo trìnhY học cổ truyền
Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

25 Tiêu đề: Hoá hữu cơ: Hợp chất hữu cơ đơn và đa chức – t1
Chuyên ngành: Hóa học
Tác giả: PGS.TS. Trương Thế Kỷ
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2006

26 Tiêu đề: Hoá hữu cơ: Hợp chất hữu cơ đơn và đa chức – t2
Chuyên ngành: Hóa học
Tác giả: PGS.TS. Trương Thế Kỷ
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2006

27 Tiêu đề: Kiểm nghiệm Dược phẩm
Chuyên ngành: Dược học
Tác giả: PGS.TS. Trần Tử An
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2005

28 Tiêu đề: Ký sinh trùng
Chuyên ngành: Ký sinh trùng
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

29 Tiêu đề: Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh – cơ
Chuyên ngành: Thần kinh
Tác giả: CN. Lê Khánh Điền (dịch)
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2007

30 Tiêu đề: Kỹ thuật X – Quang thông thường
Chuyên ngành: X quang
Tác giả: Nguyễn Doãn Cường – Nguyễn Văn Nam – Võ Bá Tùng
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2008

31 Tiêu đề: Ngoại bệnh lý – tập 1
Chuyên ngành: Ngoại khoa
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Lình
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2007

32 Tiêu đề: Ngoại bệnh lý 1
Chuyên ngành: Ngoại khoa
Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Lình
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2007

33 Tiêu đề: Ngoại bệnh lý 2
Chuyên ngành: Ngoại khoa
Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Lình
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2008

34 Tiêu đề: Ngoại bụng
Chuyên ngành: Ngoại khoa
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

35 Tiêu đề: Ngoại tiết niệu
Chuyên ngành: Tiết niệu
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

36 Tiêu đề: Nhãn Khoa
Chuyên ngành: Mắt
Tác giả: PGS.TS Hoàng Thị Phúc
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2007

37 Tiêu đề: Nội bệnh lý
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Năng An
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2007

38 Tiêu đề: Nội bệnh lý – Dị ứng – Miễn dịch LS
Chuyên ngành: Miễn dịch
Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Năng An
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2007

39 Tiêu đề: Phẫu Thuật miệng
Chuyên ngành: Răng miệng
Tác giả: TS.BS. Lê Đức lánh
Đơn vị: Bộ y tế
Năm phát hành: 2007

40 Tiêu đề: Sinh lý bệnh
Chuyên ngành: Sinh lý bệnh
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

41 Tiêu đề: Sinh lý học 1
Chuyên ngành: Sinh lý thường
Tác giả: PGS. Trịnh Bỉnh Dy
Đơn vị: Trường Đại học Y Hà Nội
Năm phát hành: 2006

42 Tiêu đề: Sinh lý học 2
Chuyên ngành: Sinh lý thường
Tác giả: PGS. Trịnh Bỉnh Dy
Đơn vị: Trường Đại học Y Hà Nội
Năm phát hành: 2005

43 Tiêu đề: Tai mũi và họng
Chuyên ngành: Tai – Mũi – Họng
Tác giả:
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

44 Tiêu đề: Tâm lý học đại cương
Chuyên ngành: Tâm thần
Tác giả: Hoàng Đức Lâm
Đơn vị: Trường Đại học Đà lạt
Năm phát hành: 2007

45 Tiêu đề: Thống kê Y học và Tin học
Chuyên ngành: Toán Tin
Tác giả: Đỗ Văn Dũng
Đơn vị: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Năm phát hành: 2001

46 Tiêu đề: Tổ chức và quản lý y tế
Chuyên ngành: Dịch tễ
Tác giả: GS.TS. Trương Việt Dũng, TS. Nguyễn Duy Luật
Đơn vị: Bộ Y tế
Năm phát hành: 2007

47 Tiêu đề: Triết học Mác – Lênin
Chuyên ngành: Khoa học Xã hội & Nhân văn
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn, Trần Thảo Nguyên
Đơn vị: Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Năm phát hành: 2007

48 Tiêu đề: Ung thư học
Chuyên ngành: Nội khoa
Tác giả: Nguyễn Bá Đức
Đơn vị: Đại học Y Hà nội
Năm phát hành: 2001

49 Tiêu đề: Vi sinh vật
Chuyên ngành: Vi sinh vật
Tác giả: Nguyễn Đình Quyết, Nguyễn Lân Dũng
Đơn vị:
Năm phát hành: 2007

50 Tiêu đề: Vi sinh vật y học
Chuyên ngành: Vi sinh vật
Tác giả:
Đơn vị: Đại học Huế
Năm phát hành: 2007

51 Tiêu đề: Y học cổ truyền
Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Tác giả: BS. Trần Quốc Hùng
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Năm phát hành: 2005

52 Tiêu đề: Y lý y học cổ truyền
Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Tác giả: ThS. Ngô Anh Dũng
Đơn vị: Nhà xuất bản Y học
Năm phát hành: 2008

 

 

Kích thước: Định dạng: PDF, DOC, ZIP