Đông y và y học truyền thống

1125
Hình ảnh Mô tả
Y học truyền thống Trung Quốc được hình thành trong quá trình thực tiễn chữa bệnh và đời sống bằng cách không ngừng tích lũy, nhiều lần tổng kết, là hệ thống y học có phong cách lý luận đặc biệt của dân tộc Trung Hoa. 

Y học truyền thống Trung Quốc là tên gọi chung của y học các dân tộc Trung Quốc, chủ yếu bao gồm y học các dân tộc như dân tộc Hán, dân tộc Tạng, dân tộc Mông Cổ và dân tộc Uây-ua v,v…Trong nền y học truyền thống Trung Quốc, do dân số dân tộc Hán nhiều nhất, chữ viết ra đời sớm nhất, văn hoá lịch sử tương đối dài, vậy y học dân tộc Hán có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc ngay cả trên thế giới. Sau khi y học phương tây truyền vào Trung Quốc và được phổ biến vào thế kỷ 19, y học dân tộc Hán lại được gọi là đông y, để phân biệt với tây y, tức là “y học phương tây”.

Kích thước: 288K Định dạng: DOC

benhvathuoc.com