Dinh dưỡng an toàn thực phẩm

723


Dinh dưỡng an toàn thực phẩm Mô tả
Có nhiều nghiên cứu chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa ăn uống và sức khỏe. Ăn uống không chỉ là đáp ứng nhu cầu cấp thiết hàng ngày mà còn là biện pháp để duy trì, nâng cao sức khỏe và gia tăng tuổi thọ. 

* Chương 1: Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe
* Chương 2: Các chất dinh dướng
* Chương 3: Nhu cầu dinh dưỡng
* Chương 4: Dinh dưỡng hợp lý và lao động
* Chương 5: Ăn uống hợp lý của người cao tuổi
* Chương 6: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm
* Chương 7: Ngộ độc thức ăn
* Chương 8: Các bệnh thiếu dinh dưỡng
* Chương 9: Dinh dưỡng trong một số bệnh mạn tính
* Chương 10: Giám sát dinh dưỡng
* Chương 11: Giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng
* Chương 12: Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng
* Chương 13: Nguyên tắc chung về dinh dưỡng điều trị
* Chương 14: Chế độ điều trị trong một số bệnh

Dung lượng: 1326 kb ; Định dạng: pdf

benhvathuoc.com