Chủ Nhật, Tháng Tám 18, 2019

Từ điển Y học Việt Nam – Mục F

Từ điển Y học Việt Nam – Mục F FIBRIN (A. fibrin), loại protein không hoà tan có tác dụng làm đông máu....

Từ điển Y học Việt Nam – Mục E

Từ điển Y học Việt Nam – Mục E ENZIM (A. enzyme; tk men), chất xúc tác sinh học, phần lớn là protein kết...

Từ điển Y học Việt Nam – Mục D

Từ điển Y học Việt Nam – Mục D DA ĐỒI MỒI NGƯỜI GIÀ (y; tk. da mồi), những vết màu hạt...

Từ điển Y học Việt Nam – Mục C

Từ điển Y học Việt Nam – Mục C CÁCH LI KIỂM DỊCH (y), thời gian cách li người bệnh hay hàng...

Từ điển Y học Việt Nam – Mục B

Từ điển Y học Việt Nam – Mục B BÀ ĐỠ (dân tộc) x. Bà mụ BẠCH BIẾN (y), bệnh da có...

Từ điển Y học Việt Nam – Mục A

Từ điển Y học Việt Nam – Mục A ÁC TÍNH (y), trạng thái bệnh lý đặc biệt nguy hiểm có thể...

Cách điều trị bệnh ung thư mới

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Ung thư MD Anderson, Hoa Kỳ đã đưa ra một mô hình điều trị ung...