Các phần mềm y khoa miễn phí

1486

Các phần mềm y khoa miễn phí

Tên phần mềm Download
Quản lý dược Tác giả : BS Tô Hoàng Ân

Đây là chương trình Quản lý dược nâng cấp do BS Tô Hoàng Ân gởi tặng các bạn đồng nghiệp đang công tác tại tuyến y tế cơ sở. Chương trình giúp quản lý công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt MS Access, font VNI-TIMES

 

Download qlduoc.zip] (1,5 Mb)

 

Triangle Tool Tác giả : Patrick Hofstetter

Khi phải chọn lựa giữa hai trường hợp có cùng phụ thuộc vào 3 tham số thì chương trình Triangle Tool với giao diện đồ họa sẽ giúp việc chọn lựa nhanh chóng và logic.Download về giải nén vào một thư mục rồi sử dụng, không cần cài đặt.

 

[Download Triangle10.exe] (378Kb)

 

Littlecalory Tác giả : Johannesson

Chương trình giúp tính toán để cân bằng lượng calory dung nạp và tiêu hao trong ngày.

 

Download

Chia sẻ