Bệnh mù màu

682

Bệnh Mù Màu có 2 loại: một loại di truyền, và một loại không di truyện, và có nhiều thứ: Bệnh do yếu kém chức năng (nhưng không thiếu hẳn) của 3 thứ tế bào hình nón trong võng mạc ở mắt và bệnh thiếu hẳn một trong 3 loại tế bào này: tế bào truyền ánh sáng màu đỏ, tế bào truyền ánh sáng màu lục (xanh lá cây) và tế bào truyền ánh sáng màu lam (xanh da trời).

Nếu người bệnh thiếu tề bào truyền màu đỏ thì không thể phân biệt màu đỏ và màu lục. Nếu thiếu tế bào truyền màu lục thì cũng không phân biệt được màu đỏ và màu lục. Những người bệnh này trông màu đỏ và màu lục như thể là màu vàng. Nếu thiếu tế bào truyền màu lam thì không phân biệt được màu lam và màu lục, và không phân biệt được màu lam và màu vàng.

Đàn ông, đàn bà đều có thể bị bệnh Mù Màu. Bệnh thường di truyền theo nhiễm sắc thể X. Những người thiếu tế bào truyền màu lam thường bị chứng mắt loà (không trông thấy rõ) và bệnh không di truyền theo một nhiễm sắc thể không phải là X hay Y.

Bệnh Mù Màu thường di truyền theo nhiễm sắc thể X. Phụ nữ có 2 nhiễm sắc thể X, nam giới có một X và một Y. Vì vậy đa số người bị Mù Máu là đàn ông. Khi nào người đàn bà có cả hai nhiễm sắc thể X mang gene Mù mắt thì mới bị Mù Mắt. Khi người cha bị bệnh MM, và người mẹ bình thường (không mang trong gene mầm bệnh), thì những đứa con trai sẽ hoàn toàn bình thường, và tất cả con gái mang mầm bệnh, nhưng không bị bệnh.

Nếu người cha bị bệnh, và người mẹ mang mầm bệnh (nhưng không bị bệnh) thì phân nữa số con gái sẽ bị bệnh và phân nữa mang mầm bệnh; phân nữa số con trai sẽ bị bệnh, và phân nữa bình thường (không bị bệnh cũng không mang mầm bệnh).

Bệnh Mù Màu thường không kèm theo một chứng bệnh nào khác. Nhiều người bị bệnh Mù Màu mà không biết. Từ “Mù Màu” thật ra không chính xác, vì đa số người bệnh không hẳn không thấy màu (chỉ thấy đen trắng, trường hợp này rất hiếm) mà chỉ không phân biệt được một số màu sắc nào thôi. Người bệnh MM có thể khó tìm việc làm trong những ngành đòi hỏi phân biệt rõ màu sắc, như ngành lái máy bay.

Số người bị Mù Mắt không hiếm. Gần 10% đàn ông và 3 % đàn bà bị bệnh MM. Nếu muốn biết có bị Mù Mắt hay không thì cần thử mắt. Các bác sĩ nhãn khoa có những hình con số tô màu, người bình thường và người bị bệnh Mù Mắt sẽ thấy con số khác nhau. Thử nghiệm này cũng cho biết người bị bệnh Mù Mắt không phân biệt những màu sắc nào.

benhvathuoc.com