5:56 pm - Wednesday May 25, 2016

Tag Archives: tìm hiểu về bệnh phong cùi

benh phong  Hansen

Bệnh phong

Bệnh phong, còn gọi là bệnh hủi hay cùi, do vi khuẩn Hansen gây ra. Vì không có bào tử nên vi khuẩn này không lây qua vật chủ trung gian. Khi ở ngoài, nó chỉ tồn tại được 1 đến hai ngày Mô...