10:27 am - Wednesday June 1, 2016

Tag Archives: nguyên nhân bệnh down

benh down

Hội chứng Down

Hội chứng Down Hội chứng Down là sự khiếm khuyết của bé sơ sinh thường được gây ra do dư thừa thêm một nhiễm sắc thể (NST) số 21 (thay vì bình thường là hai thì ở đây nó là...