6:19 am - Wednesday May 25, 2016

Tag Archives: chóng mặt buồn nôn là bệnh gì

chongmat

Chóng mặt và phương pháp điều trị

Chóng mặt là một cảm giác sai sự di chuyển của cơ thể so với không gian hoặc của không gian so với cơ thể (cảm giác đồ vật quay chao đảo quanh mình hoặc mình quay quanh đồ vật). Người bị...