2:58 am - Saturday December 10, 2016

Tag Archives: chế độ nghỉ thai sản mới

mau van ban

Một số mẫu văn bản về thai sản

Hình ảnh Mô tả Đơn xin nghỉ thai sản Đơn xin hưởng chế độ nghỉ thai sản Giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế con ốm Một số mẫu xin nghỉ phép Quyết định HĐBT về chế độ nghỉ...
che do thai san

Chế độ BHXH và BHYT cho thai sản

Chế độ BHXH và BHYT cho thai sản I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản: Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của...