3:00 am - Saturday December 10, 2016

Tag Archives: cách chữa chín mé

benhvathuoc.com chin me Paronychia

Chín mé

CHÍN MÉ (Giáp Sang – Paronychia – Paronychie) Là loại mụn mọc ở đầu gốc móng tay, móng chân. Xuất xứ: Được mô tả đầu tiên trong sách ‘Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận’ (thế kỷ thứ 6) dưới...