6:33 am - Wednesday April 1, 2015

Tag Archives: benh lao khang thuoc

benh lao phoi

Bệnh Lao

Lao là tình trạng nhiễm vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, thường gặp nhất ở phổi nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương (lao màng não), hệ bạch huyết, hệ tuần hoàn (lao kê),...