2:58 am - Sunday May 29, 2016

Tag Archives: bệnh đậu mùa cách chữa bệnh đậu mùa

benh dau mua smallbox disease

Bệnh đậu mùa – Smallbox

BỆNH ĐẬU MÙA Đậu mùa là căn bệnh truyền nhiễm của riêng loài người, gây bởi hai dạng virus Variola major và Variola minor. Đậu mùa có tên gọi tiếng Latinh là Variola hay Variola vera, trong đó từ...