2:58 am - Saturday December 10, 2016

Tag Archives: bệnh chàm và cách điều trị

exzema-picture

Bệnh Chàm

Chàm (eczema) là tình trạng viêm da sẩn mụn nước do phản ứng với các tác nhân nội và ngoại sinh. Trong giai đoạn cấp tính, chàm đặc trưng bởi hồng ban, phù do xuất tiết thanh dịch giữa các...