12:38 pm - Sunday May 29, 2016

Tag Archives: bệnh chàm cơ địa

exzema-picture

Bệnh Chàm

Chàm (eczema) là tình trạng viêm da sẩn mụn nước do phản ứng với các tác nhân nội và ngoại sinh. Trong giai đoạn cấp tính, chàm đặc trưng bởi hồng ban, phù do xuất tiết thanh dịch giữa các...