Dùng muối ăn để xử lý nước

Có 3,061 lượt xem

Trên thị trường có những phương pháp xử lí dư lượng chlorine khả quan nhưng lại khó thực hiện trong đời sống hằng ngày của người dân. Qua đây tôi cũng đưa ra một biện pháp mà tôi tham khảo được đó là sử dụng muối ăn với nồng độ là 1-2g/l cho vào nước

Quá trình diễn ra như sau:

2Ca(Ocl) + 2H2O = Ca(OH)2 + 2HOCl + CaCl2 HOCl = OCl + H (1) NaCl + H20 = NaOCl + H2 Ca(OCl)2 + NaCl = NaOCl + CaCl (ít tan)

Thực tế cho thấy thì khả năng oxi hóa của Chlorine là phụ thuộc vào hàm lượng ion HOCl (khả năng oxi hóa của nó mang gấp 100 lần so với ion OCl) ở điều kiện bình thường thì 2 ion cùng tồn tại. Phương trình 1 xảy ra theo chiều thuận khi pH cao nên khả năng oxi hóa của HOCl cao.

Khi xử lý của chúng ta là trong môi trường nước ngọt nên pH thấp nên ta bổ sung muối ăn vào làm cho cân bằng của phương trình 1 xảy ra theo chiều nghịch nên hàm lượng ion HOCl ít nên khả năng oxi hóa của nó thấp nên hàm lượng Chlorine 1 phần được khử tồn tại ở dạng CaCl2.

benhvathuoc.com