Bảng báo giá dụng cụ thiết bị y tế 2012

Có 4,882 lượt xem

Bảng báo giá dụng cụ thiết bị y tế


Hãng Tên sản phẩm Loại Giá Xuất xứ Bảo hành
Máy đo huyết áp
boso Máy đo huyết áp điện tử cổ tay tự động BOSO Medistar S điện tử 790.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử cổ tay tự động BOSO Medilife S điện tử 990.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử bắp tay bán tự động BOSO Medicus Smart điện tử 900.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động BOSO Medicus Control điện tử 1.740.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động BOSO Medicus Prestige điện tử 2.400.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động BOSO Medicus Family điện tử 1.890.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động BOSO Medicus Uno điện tử 1.520.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động BOSO Private Automatic điện tử 3.180.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp BOSO Carat Professional điện tử 5.800.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy do huyết áp bắp tay tự động BOSO Medicus PC 2 điện tử 3.200.000 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp di động 24/24 BOSO TM 2430 PC điện tử 0 ₫ Germany 3 năm
boso Máy đo huyết áp bắp tay tự động BOSO Medicus điện tử 2.420.000 ₫ Germany 3 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử cổ tay tự động Scala KP-7160 điện tử 540.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Scala KP-7051 điện tử 630.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Scala KP-7270 điện tử 690.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động Scala KP-7660 điện tử 890.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động Scala KP-6823 điện tử 780.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scala KP-7550 điện tử 990.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử bắp tay tự động Scala KP-6827 điện tử 1.080.000 ₫ Germany 2 năm
scala Máy đo huyết áp điện tử bắp tay bán tự động Scala KP-7920 điện tử 560.000 ₫ Germany 1 năm
scala Máy đo huyết áp bắp tay tự động KP-6925 điện tử 1.460.000 ₫ Germany 2 năm
bremed Máy đo huyết áp điện tử bắp tay DB8200 điện tử 880.000 ₫ Italy 2 năm
bremed Máy đo huyết áp điện tử bắp tay BD550 điện tử 680.000 ₫ Italy 2 năm
bremed Máy đo huyết áp điện tử cổ tay BD8100 điện tử 600.000 ₫ Italy 2 năm
spirit Máy đo huyết áp bán tự động CK-E401D (để bàn dùng cho phòng khám bệnh viên) điện tử 2.800.000 ₫ England 1 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Classic Privat (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.980.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Classico (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.290.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Manuell (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.240.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Manuell (đường kính mặt đồng hồ 48mm) 1.310.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Roid II (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.260.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Roid II (đường kính mặt đồng hồ 48mm) 1.100.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Solid (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.030.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Solid (đường kính mặt đồng hồ 48mm) 1.090.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Roid I (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 990.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Roid I (đường kính mặt đồng hồ 48mm) 950.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Minimus (đường kính mặt đồng hồ 48mm) 990.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Clinicuss II (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.060.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ bắp tay BOSO Ocillophon (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 900.000 ₫ Germany 2 năm
boso Máy đo huyết áp cơ BOSO BS 90 (đường kính mặt đồng hồ 60mm) 1.140.000 ₫ Germany 2 năm
bremed Máy đo huyết áp cơ BD2700 440.000 ₫ Italy 2 năm
spirit Máy đo huyết áp cơ mặt đồng hồ cực đại CK-146A 2.400.000 ₫ England 1 năm
spirit Máy đo huyết áp cơ bắp tay mặt đồng hồ 60 CK-113 710.000 ₫ England 1 năm
spirit Máy đo huyết áp cơ bắp tay mặt đồng hồ 60 CK-112 760.000 ₫ England 1 năm
spirit Máy đo huyết áp cơ bắp tay có ống nghe CK-111 620.000 ₫ England 1 năm
spirit Máy đo huyết áp cơ bắp tay CK-110 540.000 ₫ England 1 năm
boso Máy đo huyết áp kế BOSO Nova 2 (đường kính mặt đồng hồ 125mm) kế 0 ₫ Germany 2 năm
spirit Máy đo huyết áp thủy ngân Champagne CK-105 thủy ngân 1.190.000 ₫ England 1 năm
spirit Máy đo huyết áp thủy ngân bán tự động CK-E301A thủy ngân 1.660.000 ₫ England 1 năm
spirit Máy đo huyết áp thủy ngân CK-101 thủy ngân 1.240.000 ₫ England 1 năm
boso Máy đo huyết áp tứ chi Boso ABI 100 điện tử 0 ₫ Germany 1 năm
medismart Máy đo đường huyết Sapphire điện tử 1.190.000 ₫ Switzerland trọn đời
general life Máy thử đường huyết BeneCheck Plus 3 in 1 điện tử 2.320.000 ₫ Taiwan 5 năm

Benhvathuoc.com